WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WSKAZÓWKI PRAWNE

Wykluczamy wszelką odpowiedzialność – w szczególności za ewentualne szkody lub konsekwencje, które powstaną poprzez używanie treści przedstawionych na tej stronie internetowej (transpofix.de). Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość przedstawionych danych. Nie bierzemy także odpowiedzialności za to, że dane te są wolne od praw osób trzecich.

Dystansujemy się na wszelki wypadek od treści wszystkich połączonych linkami stron na tej stronie internetowej (transpofix.de). Niniejsze oświadczenie obowiązuje dla wszystkich linków i zbiorów linków, które obecnie istnieją lub mogą zaistnieć w przyszłości. Jeżeli mimo tego znajdą Państwo powód do reklamacji, prosimy skontaktować się z administratorem lub właścicielem tej podłączonej linkami strony. Aby nasze linki utrzymywać w „czystości”, prosimy poinformować nas równolegle na temat takich sytuacji. Cała zawartość tego serwera podlega prawom autorskim.

W szczególności wszystkie grafiki, zdjęcia, guziki i inne elementy obrazowe.