Przeciwsprawdzian zużycia

W celu realizacji procesów produkcyjnych przystosowanych do robotów firma TRANSpofixprodukuje specjalne przeciwsprawdziany zużycia.

Są one konieczne do produkcji specjalnych stelaży ładunkowych (o dużym stopniu dokładności). 

W procesie produkcyjnym za pomocą przeciwsprawdzianów zużycia obrotowo sprawdzane są stelaże ładunkowe pod względem odchyleń wymiarowych (nieprawidłowe postępowanie kierowcy wózka widłowego itd.).