31/07/2010

TOP 100 – Transpofix jest jednym ze 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw Niemiec

 

 (od lewej: Willibald Hergeth, Prof. h.c. Lothar Spät, Helmuth Adler)

   
Dyplom TOP 100 >>>    
     

Szczególny dzień dla szczególnego przedsiębiorstwa 

Rewolucyjne pomysły, innowacyjne rozwiązania, zmotywowani współpracownicy, odwaga do odnajdywania nowych dróg oraz kreatywność w obszarze sprzedaży podniosły znaczenie firmy TRANSpofixGmbH – a mianowicie zakwalifikowały ją na listę 100 najbardziej innowacyjnych firm Niemiec. Prof. Dr. h.c. Lothar Späth przekazał w dniu 01 lipca pieczęć jakości “TOP 100”. Przekazanie nagrody TOP – 100 odbyło się w niezapomnianej uroczystej atmosferze, której jako tło posłużyła marina żeglarska „Hohe Düne” na plaży Morza Bałtyckiego w miejscowości Warnemünde koło Rostocka.

Szukajcie a znajdziecie: Transpofix  należy do 100 najlepszych przedsiębiorstw Niemiec

Już w poprzednich miesiącach firma TRANSpofixGmbH zabiegała o finał TOP 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech poprzez udział w różnych rundach kwalifikacyjnych. Po szczegółowej analizie postaw innowacyjnych przedsiębiorstw na szczycie listy najlepszych, dokonanej przez profesora Dr. Nikolausa Franke, który w Instytucie  Nauki Ekonomii Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym kieruje katedrą przedsiębiorczości i zarządzania innowacyjnością, było jasne: TRANSpofixnależy do 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech.

TRANSpofixnadaje ton

TOP 100 to innowacyjna elita przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Pomysły tego przedsiębiorstwa, połączone z nieodzowną wolą ciągłego polepszania produktów i realizacji w praktyce, rewolucjonizują dzień w dzień świat naszych klientów. „Z kolei system zarządzania innowacyjnością idealnie dopasowany do firmy TRANSpofixwciąż gwarantuje wewnątrz przedsiębiorstwa udane wdrażanie tych pomysłów”, zaznaczył Prof. Dr. h.c. Lothar Späth, były premier Badenii Wirtembergii, który osobiście wręczał to uroczyste wyróżnienie.

TRANSpofixzdobywa punkty dzięki rewolucyjnym pomysłom

Założona w roku 1992 firma TRANSpofixGmbH punktowała w procedurze wyboru TOP 100 poprzez innowacyjne pomysły racjonalizatorskie dla zewnętrznego i wewnętrznego transportu montażowych części konstrukcyjnych, które w szczególności oferowane są przemysłowi samochodowemu i lotniczemu. Specjalnie zaprojektowane zbiorniki modułowe i systemy transportowe umożliwiają racjonalne, bezpieczne i miejscowo dokładne przewożenie części konstrukcyjnych. Rewolucyjny pomysł oraz przeniesienie obejmującej cały koncern technologii do czysto inżynieryjnej koncepcji zbiornikowej okazało się jak dotąd jedyne na rynku.

Z innowacją na nowe rynki

Urządzenie bioenergetyczne Equotherm firmy TRANSpofixotwiera nowego rodzaju technologie grzewcze nie tylko w działalności związanej z końmi, ale także dla innych użytkowników. Za pomocą urządzenia spalającego biomasę opracowanego przez Transpofix, które oparte jest na zasadzie kondensacyjnej oszczędzającej energię oraz na późniejszym brykietowaniu, dla rolnictwa i gospodarki konnej na całym świecie pojawiły się nowe źródła zysku, a dla użytkowników tanie, alternatywne materiały grzewcze.

Proces ten zostanie zaprezentowana po raz pierwszy jesienią 2010 roku.