Konstrukcja 3 D

TRANSpofixstawia na symultaniczna technologię inżynieryjną

Nasz dział konstrukcyjno - rozwojowy pracuje z zastosowaniem najnowocześniejszych programów CAD, Autocad i CATIA V5. Nasz zespół złożony z inżynierów i techników planuje i przeprowadza symulację nowych systemów transportowych w procedurze CAD. Wyniki zostają dostarczone do działu konstrukcyjnego.