OCHRONA DANYCH

1. Informacje ogólne

W TRANSpofix bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle zgodnie z wymogami prawnymi. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie na naszej stronie. W związku z tym zasadniczo możliwe jest korzystanie ze strony internetowej TRANSpofix GmbH bez podawania danych osobowych.

Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe, chcielibyśmy przedstawić mu sposób, w jaki je przetwarzamy.

Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, nad którymi nie mamy kontroli. Zwłaszcza w ruchu e-mail dane użytkownika nie są bezpieczne bez dalszych środków ostrożności i mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie.

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia UE o ochronie danych jest:

TRANSpofix GmbH
Industriepark Erasbach B1
92334 Berching
Niemcy

Tel: +49 (0)8462 94 25 0
Faks: +49 (0)8462 94 25 10

E-Mail: info@transpofix.de

Nasz inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących ochrony danych, korzystając z poniższych opcji kontaktu.

Nextwork GmbH

Sopienstrasse 20

80333 Monachium

datenschutz@transpofix.de

Środki bezpieczeństwa

Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni do ryzyka zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu do danych, wejścia do nich, ujawnienia ich, zapewnienia ich dostępności i oddzielenia.

Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na naruszenie bezpieczeństwa danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania i wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i poprzez ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych (art. 25 DSGVO).

Odpowiednia podstawa prawna

Wymogi art. 6 DSGVO są decydujące dla przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy przegląd podstaw prawnych, w oparciu o które możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika.

Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 litr. a i art. 7 DSGVO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z nami np. za pośrednictwem formularza kontaktowego. dane kontaktowe powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług zapewnionych w umowie oraz wdrożenia środków przedumownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 litr. c DSGVO, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Okres przechowywania

Przetwarzane przez nas dane osobowe są zawsze przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do danego celu i usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

2. Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz dostawca usług internetowych gromadzi pewne ogólne dane i informacje techniczne w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej – tak zwane pliki dziennika serwera, takie jak:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach niezgodnego z prawem wykorzystania. Przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie gospodarczym zgodnie z Art. Art. 6 ust. 1 litr. f) przedstawienie naszych kompetencji i usług.

Hosterem strony internetowej jest

netcup GmbH
Daimlerstrasse 25
D-76185 Karlsruhe

Aby zapewnić transmisję danych, używamy szyfrowania SSL lub TLS. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po „https://” w pasku adresu przeglądarki.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (funkcjonalne pliki cookie) lub do optymalizacji strony internetowej, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO, chyba że określono inną podstawę prawną. Jako operatorzy stron internetowych mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, o ile wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania prośby użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Obecność w mediach społecznościowych

W celach marketingowych i komunikacyjnych z aktywnymi tam użytkownikami utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn). Tutaj prezentujemy wiadomości o firmie, produktach i usługach oraz przetwarzamy dane osobowe obserwujących w kontekście interakcji.

Aby chronić dane użytkownika, na naszej stronie internetowej znajdują się wyłącznie łącza do odpowiednich usług. Po kliknięciu łącza do osadzonego obrazu nastąpi przekierowanie na stronę odpowiedniego dostawcy. Informacje o użytkowniku (np. adres IP, dane techniczne, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, poprzednia strona internetowa, jeśli użytkownik skorzystał z linku, tzw. informacje o odsyłaczu) są przekazywane do odpowiedniego dostawcy dopiero po przekazaniu. Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez operatora platformy poza Unią Europejską, co może wiązać się z ryzykiem dla użytkownika, np. w zakresie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Szczegółowe i istotne dla ochrony danych informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika przez operatora danej platformy mediów społecznościowych można znaleźć w warunkach użytkowania i informacjach o ochronie danych danego operatora.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy łącza do platform mediów społecznościowych następujących operatorów:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach współpracy i współdziałania

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście współpracy

W ramach umownych i porównywalnych stosunków prawnych, a także powiązanych środków oraz w ramach komunikacji z partnerami umownymi i biznesowymi, klientami i interesami – zwanymi dalej partnerami umownymi – przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres; dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane umowne (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta w celu zapewnienia zgodności z naszą usługą. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Usunięcie tych danych następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i porównywalnych zobowiązań.

Informacje o przetwarzaniu danych użytkownika w ramach procedury aplikacyjnej

Przekazane przez użytkownika dane będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim. Będziemy wykorzystywać przesłane dane wyłącznie w celu obsadzenia ogłoszonego wakatu oraz rozpatrzenia i przetworzenia aplikacji złożonej w tym kontekście. Po zakończeniu procedury aplikacyjnej dane te zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania przez 6 miesięcy po zakończeniu procedury aplikacyjnej, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne przetwarzanie.

Wymóg dostarczenia danych

Zasadniczo użytkownik może swobodnie przekazywać swoje dane osobowe w ramach korzystania z naszej oferty. W niektórych przypadkach nieprzekazanie danych może jednak oznaczać, że nie będziemy w stanie przetworzyć żądania użytkownika (nawiązanie i realizacja stosunku umownego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz nasz uzasadniony interes w wyjaśnieniu żądania użytkownika lub utrzymaniu i zwiększeniu zadowolenia klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Art. 6 ust. 1 litr. (f) RODO).

Uwagi dotyczące transferu danych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, spółkom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być na przykład instytucje płatnicze w kontekście transakcji płatniczych, dostawcy usług zlecający zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie danych użytkownika.

Przekazywanie danych w ramach organizacji: Możemy przekazywać lub udostępniać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji. W zakresie, w jakim takie ujawnienie służy celom administracyjnym, ujawnienie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach korporacyjnych i biznesowych lub ma miejsce, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub jeśli istnieje zgoda osób, których dane dotyczą, lub zezwolenie prawne.

Przetwarzanie danych w krajach trzecichJeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską lub EOG) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub przedsiębiorstwom, a te transfery nie są oparte na podstawie prawnej lub odbywają się w kraju, który nie jest objęty decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony przyjętą przez Komisję Europejską, zawrzemy standardowe klauzule umowne i podejmiemy odpowiednie i uzasadnione zabezpieczenia w celu utrzymania ochrony danych osobowych użytkownika.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz w dowolnym momencie skorzystać z poniższych praw, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej:

 • Informacje o przechowywanych przez nas danych użytkownika i ich przetwarzaniu (Art. 15 RODO
 • Korekta niedokładnych danych osobowych (art. 16 RODO)
 • Usuwanie danych użytkownika przechowywanych u nas (art. 17 DSGVO)
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 DSGVO),
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych użytkownika (art. 21 DSGVO) oraz
 • Możliwość przenoszenia danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę (art. 20 DSGVO).

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego zgodnie z Art. Art. 21 RODO
Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Prawo do odwołania
Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z organem nadzorczym w celu złożenia skargi, np. właściwym organem nadzorczym w kraju związkowym zamieszkania użytkownika lub organem odpowiedzialnym za nas jako podmiot odpowiedzialny.
Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Zmiany i aktualizacje informacji o ochronie danych

Aby zapewnić, że nasze informacje o ochronie danych są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.